CAFFEE - (Waxabajjii 08,2014): Caffeen Oromiyaa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun muuxannoo hojii qooddate.

 
__//__
Jila I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu, Dura Taa'ota Koreewwan Dhaabbii Caffeefi Daarikteerota of keessaa qabuun 'ANAA DHUFU' kan jedhan Afyaa'ii I/Aantuu Mana Marichaa Kab. Aadde Loomii Badhooti.
Jilli kun, Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuun gurmaa'ina mana marichaa, hojiiwwan seera tumuu, bakka bu'ummaa ummataa, hordoffiifi to'annoofi kkf irratti muuxannoo hojii qooddate.
May be an image of 1 person, sitting and standingMay be an image of 6 people and people sittingMay be an image of 8 people, people sitting and people standing
May be an image of 10 people, people sitting, people standing and indoor