CAFFEE - (Ebla 27,2014): Dargaggoon akkuma kaleessa seenaa hojjechuun diigumsarraa biyya hambise, dhaloota boruu waan gaarii dhaalchisuuf har'a gahee keenya bahachuu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahmaan.

 
__//__
Marii dargaggootaa mata duree "Hirmaannaa Dargaggootaa Malee Biyya Gama Hundaan Milkoofte Ijaaruun Hin Danda'amu" jedhuun Godina Harargee Lixaatti dargaggoota Aanaaleefi bulchiinsa magaalotaa godinichaarraa walitti dhufan 1500 ol hirmaachise Magaalaa Cirootti kan mariisisan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'adaa Abdurrahmaan, jijjiiramicha keessatti gaheen dargaggoo olaanaa ta'uu eeruun, jijjiiramicha utubuun itti fufsiisuun dhaloota egeree dhaalchisuuf dargaggoonni ga’ee bakka buu’insa hin qabu qabu jedhan.

 

Dargaggoon akkuma kaleessa seenaa hojjechuun biyyattii diigumsarraa hambiseetti; ammas humna, beekumsaafi dandeettii qabnu fayyadamuun hojii ummanni keenya itti nu gaalateeffatuufi dhaloonni boru waan gaarii nurraa dhaluu hojjechuu qabna jedhaniiru Aadde Sa'aadaan.
Rakkoo kenna tajaajilaa, qaala’insa jireenyaafi rakkoolee bulchiinsa gaarii furuufi dhimma carraa hojii uumuuf jalqabbii jiru xiyyeeffannoon hojjatamuu akka qabu eeruun, mootummaanis deeggarsa barbaachisu kan taasisuu ta’uu himaniiru.
Bulchituun Godina Harargee Lixaa Aadde Ikraam Xahaas gama isaaniin jijjiirama eegalame ceessisuu keessatti dargaggoonni gahee leencaa qabu jedhan.
May be an image of 1 personMay be an image of one or more people, people sitting and people standingMay be an image of 2 people, people standing and text that says 'OBN'
May be an image of 2 people, people sitting, people standing, headscarf and indoorMay be an image of one or more people, people standing and people sittingMay be an image of 1 person and standing