Mata Duree

Nu qunnamaa

Display #
Name Position Phone Suburb State Country
Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Kab.Adde Sa'adaa Abdurahmaan Tel: +11-3- 71-41-87 Bakka Jireenyaa: Finffinnee
Itti Aantuu Afyaa'ii Oromoyaa Kab.Obbo Eeliyaas Ummataa Tel: 011-3-71-41-93 Bakka Jireenyaa: Finfinnee
Itti gaaffatamaa Waajjiraa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu Tel: 011-3-72-00-04 Bakka Jireenyaa: Finfinnee
Kutaa ICT(TQO)
A/H/Ijoo Dhimmoota Koomunikeeshiniifi Bul/ Odeeffannoo Obboo Cimdeessaa Walduu Tel: +11-3-72-62-18 Bakka Jireenyaa: Finffinnee

CAFFEEย HEAD OFFICE ADDRESS

ย ย  ย ย strFINFINNE AROUND SAR BET ย INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

ย  ย ย ย ย  ย CALL US: ย Tel: ย +251-113-72-62-18timer

ย  ย ย  ย  ย  ย  ย  ย  Fax: +251-113- 71-48-04 ย 

ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย P.O. Box:21383 - 1000