BEEKSISA MISEENSOTA CAFFEE OROMIYAA HUNDAAF

CAFFEE - (Bitootessa 04,2014): 
*****
Yaa'iin Idilee 2ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 6ffaa Bitootessa 10 Bara 2014 irraa eegalee Galma Caffeetti ni gaggeeffama.
__//__
Kanaafuu, Miseensonni Caffee Oromiyaa hundi Waraqaa Eenyummeessaa Miseensa Caffee ta’uu keessan ibsu qabattanii Bitootessa 09 Bara 2014 waaree booda sa’aatii 8:30 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti argamuun akka gabaastan isin beeksifna.
****
Beeksifni Waamichaa kun karaa #OBN har'a guyyaafi galgala irraa eegalee guyyoota itti aanan sadiif kan darbuu ta'uu hubachiifna.
May be an image of tree and text