Affeerraa Yaada Ummataa

 

Caffeen Oromiyaa Wixinee Labsii Bulchiinsa Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Qophaa’e fi  Wixinee Labsii Sirna Buusaa Gonofaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Qophaa’e Bahe kana qopheessee jira. Kanaaf, Caffeen Oromiyaa ummati Naannoo keenyaa, keessattuu, qorattootiifi ogeessoti seeraa wixinee labsii kanarratti yaada qaban akka kennan affeeree jira. Yaada nuu kennitaniif dursinee galateeffanna.

 

Email  :-          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teelegraama:  Https://t.me/CaffeeOromia

Wixinee Labsii Bulchiinsa Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Qophaa’e

Wixinee Labsii Sirna Buusaa Gonofaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Qophaa’e